Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitrolife

Vitrolife

Ny unik produkt Europagodkänd

10:00 / 1 September 2008 Vitrolife Press release

Vitrolife har erhållit Europagodkännande, s.k. CE-märke, för sin nya patentsökta nål för uttag av mänskliga ägg, Swemed Sense™. Nålen, vilken nu lanseras, har fått mycket positiv respons och uppmärksamhet. Swemed Sense™ kombinerar de goda egenskaperna i Vitrolifes tidigare nålar med ett nytt sätt att utforma den främre delen och spetsen, för att patienten skall uppleva ett mindre obehag och för att minska risken för blödning. ”Detta är första produkten vad gäller en ny teknisk princip för ägguttagsnålar som vi tror mycket på” säger Tony Winslöf, marknadschef på Vitrolife.

Äggaspirationsnålen Swemed Sense™ är utformad med en tunnare framdel och spets för att minimera vävnadsskador, blödning och smärta. Den bakre delen av nålen har dock en större diameter vilket gör nålen stabil och minskar därför inte förmågan att ta ut äggen ur kvinnan. Proceduren blir dessutom lika snabb som när en tjockare nål används, vilket inte är fallet med jämnsmala nålar. Swemed Sense™ har patentsökts på alla större marknader. Responsen efter lanseringen av Swemed Sense™ har varit oerhört positiv. Produktionen har nu påbörjats och den första leveransen till kund har skett. Marknaden för nålar som används vid uttag av ägg för provrörsbefruktning beräknas uppgå till cirka 50 milj. Euro.

Kungsbacka 1 september 2008

Magnus Nilsson Verkställande direktör

Kontaktpersoner: VD Magnus Nilsson, telefon 031-721 80 00 eller 0708-22 80 61. Ekonomi- och informationschef Anna Ahlberg, telefon 031-721 80 13 eller 0708-22 80 13.

__________________________________________________________________________________ Vitrolife är en internationellt verksam bioteknologisk/medicinteknisk koncern som arbetar med att utveckla, tillverka och sälja avancerade produkter och system för preparation, odling och förvaring av mänskliga celler, vävnader och organ. Bolaget har verksamhet inom tre produktområden: Fertilitet, Transplantation och Stamcellsodling. Produktområde Fertilitet arbetar med näringslösningar (medier) samt avancerade engångsinstrument som nålar och pipetter, för human infertilitetsbehandling. Produktområde Transplantation arbetar med lösningar och system för att under erforderlig tid hålla vävnader i optimal kondition utanför kroppen i väntan på transplantation. Produktområde Stamcellsodling arbetar med medier och instrument för att möjliggöra utnyttjande och hantering av stamceller i terapeutiska syften. Vitrolife har idag cirka 140 anställda och bolagets produkter säljs på över 80 marknader. Huvudkontoret ligger i Kungsbacka söder om Göteborg och dotterbolag finns i Sverige, USA, Australien och Italien. Vitrolife-aktien är noterad på OMX Nordic Exchange Stockholm, Nordic Small Cap-listan. __________________________________________________________________________________________ Vitrolife AB (publ), Faktorvägen 13, 434 37 Kungsbacka. Org. Nr. 556354-3452. Tel: 031-721 80 00. Fax: 031-721 80 90. E-mail: info@vitrolife.com. Hemsida: www.vitrolife.com.

Show as PDF