Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitrolife

Vitrolife

Vitrolife tecknar samarbetsavtal med Cellartis

09:00 / 8 October 2009 Vitrolife Press release

Vitrolife har ingått ett nytt 3 årigt samarbetsavtal med Cellartis AB kring utveckling av nya produkter för odling, hantering och differentiering av stamceller. Avtalet utvidgar det tidigare samarbetet mellan bolagen.

"Stamcellsområdet är under stark tillväxt inte minst sedan president Obama hävde förbudet mot att forska kring vissa stamcellslinjer, säger Tony Winslöf,” chef för affärsutveckling på Vitrolife. Samarbetet med Cellartis ligger rätt i tiden för att utveckla morgondagens stamcellsprodukter som möter framtidens vetenskapliga, regulatoriska och kommersiella krav.

"Cellartis är ett världsledande företag avseende kompetens inom framförallt pluripotenta stamceller, och som sådant en värdefull resurs när det gäller att få fram rätt produkter till en snabbväxande marknad,” säger Magnus Nilsson, VD för Vitrolife, som vidare påpekar att "stamcellsodling är svårt och både Vitrolife och Cellartis har lång erfarenhet av att optimera odlingsmiljöer för känsliga celler."

Avtalets finansiella omfattning kommer ej att offentliggöras.

Göteborg 8 oktober 2009

Magnus Nilsson Verkställande direktör

Kontaktpersoner: VD Magnus Nilsson, telefon 031-721 80 61 Ekonomi- och informationschef Eva Nilsagård, telefon 031-721 80 13

________________________________________________________________________________________________________________________________ Vitrolife är en internationellt verksam bioteknologisk/medicinteknisk koncern som arbetar med att utveckla, tillverka och sälja avancerade produkter och system för preparation, odling och förvaring av mänskliga celler, vävnader och organ. Bolaget har verksamhet inom tre produktområden: Fertilitet, Transplantation och Stamcellsodling. Produktområde Fertilitet arbetar med näringslösningar (medier), produkter för frysförvaring samt avancerade engångsinstrument som nålar och pipetter, för human infertilitetsbehandling. Produktområde Transplantation arbetar med lösningar och system för att bedöma och bevara organ utanför kroppen, för att selektera användbara organ och hålla dem i optimal kondition i väntan på transplantation. Produktområde Stamcellsodling arbetar med medier och instrument för att möjliggöra utnyttjande och hantering av stamceller i terapeutiska syften. Vitrolife har idag cirka 160 anställda och bolagets produkter säljs på över 85 marknader. Huvudkontoret ligger i Göteborg och dotterbolag finns i USA, Australien, Frankrike, Italien och Japan. Produktionsanläggningar finns i Sverige och USA. Vitrolife-aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap. ________________________________________________________________________________________________________________________________ Vitrolife AB (publ), Box 9080, 400 92 Göteborg. Org. Nr. 556354-3452. Tel: 031-721 80 00. Fax: 031-721 80 99. E-mail: info@vitrolife.com. Hemsida: www.vitrolife.com.

Show as PDF