Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitrolife

Vitrolife

Telefonkonferens avseende delårsrapport

15:00 / 22 October 2010 Vitrolife Press release

Vitrolife inbjuder till telefonkonferens med anledning av delårsrapporten för januari - september 2010. Presentationen kommer att hållas på engelska.Tid: tisdagen den 2 november kl. 15.00

Registrering till konferensen kan med fördel göras i förtid på länken nedan:

https://eventreg1.conferencing.com/webportal3/reg.html?Acc=389437&Conf=175207 (https://eventreg1.conferencing.com/webportal3/reg.html?Acc=389437&Conf=175207) alternativt direkt innan konferensen på: Telefonnummer: 08-505 202 65 (Var vänlig ange konferens ID: 879093)

Konferensnamn: Vitrolife Deltagare från Vitrolife är: Magnus Nilsson, VD Anne-Lie Sveder, Ekonomi- och informationschef Ett pressmeddelande med Vitrolifes delårsrapport kommer att publiceras kl. 08.30 samma dag. Före telefonkonferensens början kommer presentationsmaterial att finnas tillgängligt på bolagets hemsida, www.vitrolife.com (www.vitrolife.com), under sektionen Investors/News, Investerare/Nyheter.

Inspelad version av telefonkonferensen kommer att finnas tillgänglig i 7 dagar på telefonnummer 08-505 203 33 (Sverige, Stockholm) eller 020 7031 4064 (UK, London), användarkod 879093.

Göteborg 22 oktober 2010

Magnus Nilsson

Verkställande direktör

För frågor hänvisas till:

Ekonomi- och informationschef Anne-Lie Sveder, telefon 031-721 80 13

____________________________________________________________________________________________________________________

Vitrolife är en internationellt verksam bioteknologisk/medicinteknisk koncern som arbetar med att utveckla, tillverka och sälja avancerade produkter och system för preparation, odling och förvaring av mänskliga celler, vävnader och organ. Bolaget har verksamhet inom tre produktområden: Fertilitet, Transplantation och Stamcellsodling. Produktområde Fertilitet arbetar med näringslösningar (medier), produkter för frysförvaring samt avancerade engångsinstrument som nålar och pipetter, för human infertilitetsbehandling. Produktområde Transplantation arbetar med lösningar och system för att bedöma och bevara organ utanför kroppen, för att selektera användbara organ och hålla dem i optimal kondition i väntan på transplantation. Produktområde Stamcellsodling arbetar med medier och instrument för att möjliggöra utnyttjande och hantering av stamceller i terapeutiska syften.

Vitrolife har idag cirka 180 anställda och bolagets produkter säljs på över 85 marknader. Huvudkontoret ligger i Göteborg och dotterbolag finns i USA, Australien, Frankrike, Italien, Storbritannien och Japan. Produktions­anläggningar finns i Sverige och USA. Vitrolife-aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap.

______________________________________________________________________________________________________________________

Vitrolife AB (publ), Box 9080, 400 92 Göteborg. Org. Nr. 556354-3452.

Tel: 031-721 80 00. Fax: 031-721 80 90. E-mail: . Hemsida: www.vitrolife.com (www.vitrolife.com)

Show as PDF