Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitrolife

Vitrolife

Ny CFO på Vitrolife

06:30 / 5 May 2010 Vitrolife Press release

Anne-Lie Sveder har anställts som ny chef för Vitrolifes ekonomi- och finansfunktion samt ansvarig för investerarkontakter. Anne-Lie arbetar idag som auktoriserad revisor och director vid revisionsbyrån PricewaterhouseCoopers AB, huvudsakligen med bolag vilka har anknytning till börs- och /eller internationell verksamhet.

Anne-Lie Sveder tillträder sin nya tjänst i slutet av augusti och ersätter då Eva Nilsagård, Vitrolifes CFO, som har beslutat sig för att avsluta sin anställning på Vitrolife. Eva kommer att börja arbeta på Volvo Penta AB som Manager Parts & Accessories and Dealer Development, Region Europe. Eva Nilsagård kommer att avsluta sin anställning för Vitrolife i slutet av augusti.

Göteborg 5 maj 2010 VD, Magnus Nilsson

Kontaktpersoner: VD Magnus Nilsson, telefon 031-721 80 61 Ekonomi- och informationschef Eva Nilsagård, telefon 031-721 80 13

________________________________________________________________________________________________________________________________ Vitrolife är en internationellt verksam bioteknologisk/medicinteknisk koncern som arbetar med att utveckla, tillverka och sälja avancerade produkter och system för preparation, odling och förvaring av mänskliga celler, vävnader och organ. Bolaget har verksamhet inom tre produktområden: Fertilitet, Transplantation och Stamcellsodling. Produktområde Fertilitet arbetar med näringslösningar (medier), produkter för frysförvaring samt avancerade engångsinstrument som nålar och pipetter, för human infertilitetsbehandling. Produktområde Transplantation arbetar med lösningar och system för att bedöma och bevara organ utanför kroppen, för att selektera användbara organ och hålla dem i optimal kondition i väntan på transplantation. Produktområde Stamcellsodling arbetar med medier och instrument för att möjliggöra utnyttjande och hantering av stamceller i terapeutiska syften. Vitrolife har idag cirka 170 anställda och bolagets produkter säljs på över 85 marknader. Huvudkontoret ligger i Göteborg och dotterbolag finns i USA, Australien, Frankrike, Italien, Storbritannien och Japan. Produktionsanläggningar finns i Sverige och USA. Vitrolife-aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap. ________________________________________________________________________________________________________________________________ Vitrolife AB (publ), Box 9080, 400 92 Göteborg. Org. Nr. 556354-3452. Tel: 031-721 80 00. Fax: 031-721 80 99. E-mail: info@vitrolife.com. Hemsida: www.vitrolife.com. Vitrolife är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden och /eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för publicering den 5 maj 2010 klockan 06.30.

Show as PDF