Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitrolife

Vitrolife

Telefonkonferens avseende bokslutskommuniké 2010

11:00 / 31 January 2011 Vitrolife Press release

Vitrolife inbjuder till telefonkonferens med anledning av bokslutskommunikén för 2010. Presentationen kommer att hållas på engelska.

Tid: onsdagen den 9 februari kl. 15.00

Registrering till konferensen kan göras i förtid på länken nedan:

https://eventreg1.conferencing.com/webportal3/reg.html?Acc=389437&Conf=176426 (https://eventreg1.conferencing.com/webportal3/reg.html?Acc=389437&Conf=176426) alternativt direkt innan konferensen på: Telefonnummer: 08-505 202 65 (Var vänlig ange konferens ID: 884628)

Konferensnamn: Vitrolife

Deltagare från Vitrolife är: Magnus Nilsson, VD Anne-Lie Sveder, Ekonomi- och informationschef Ett pressmeddelande med Vitrolifes bokslutkommuniké kommer att publiceras kl 08.30 samma dag. Före telefonkonferensens början kommer presentationsmaterial att finnas tillgängligt på bolagets hemsida, www.vitrolife.com (www.vitrolife.com), under sektionen Investors/News.

Inspelad version av telefonkonferensen kommer att finnas tillgänglig i 7 dagar på telefonnummer 08-505 203 33 (Sverige, Stockholm) eller +44 20 7031 4064 (UK, London), användarkod 884628.

Göteborg 31 januari 2011

Magnus Nilsson

Verkställande direktör

För frågor hänvisas till:

Ekonomi- och informationschef Anne-Lie Sveder, telefon 031-721 80 13

____________________________________________________________________________________________________________________

Vitrolife är en internationellt verksam bioteknologisk/medicinteknisk koncern som arbetar med att utveckla, tillverka och sälja avancerade produkter och system för preparation, odling och förvaring av mänskliga celler, vävnader och organ. Bolaget har verksamhet inom tre produktområden: Fertilitet, Transplantation och Stamcellsodling. Produktområde Fertilitet arbetar med näringslösningar (medier), produkter för frysförvaring samt avancerade engångsinstrument som nålar och pipetter, för human infertilitetsbehandling. Produktområde Transplantation arbetar med lösningar och system för att bedöma och bevara organ utanför kroppen, för att selektera användbara organ och hålla dem i optimal kondition i väntan på transplantation. Produktområde Stamcellsodling arbetar med medier och instrument för att möjliggöra utnyttjande och hantering av stamceller i terapeutiska syften. Vitrolife har idag cirka 220 anställda och bolagets produkter säljs på över 85 marknader. Huvudkontoret ligger i Göteborg och dotterbolag finns i USA, Australien, Frankrike och Italien, Storbritannien och Japan Produktionsanläggningar finns i Sverige och USA. Vitrolife-aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap.

______________________________________________________________________________________________________________________

Vitrolife AB (publ), Box 9080, 400 92 Göteborg. Org. Nr. 556354-3452.

Tel: 031-721 80 00. Fax: 031-721 80 90. E-mail: . Hemsida: www.vitrolife.com (www.vitrolife.com)

Show as PDF