Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitrolife

Vitrolife

Vitrolife får CE-märkning av produkt för frysförvaring av spermier.

10:00 / 12 January 2011 Vitrolife Press release

SpermFreeze Solution™, som används för frysförvaring av spermier, har fått CE-märkning och är därmed godkänd för försäljning inom EES-området.Frysning av spermier används i samband med provrörsbefruktning för patienter som har svårt att producera spermaprov eller som är diagnostiserade med cancer. För att kunna bli föräldrar är dessa patienter helt beroende av överlevnaden och funktionen av spermierna efter nedfrysning och upptining. Vitrolifes SpermFreeze Solution™ är utvecklat för att bibehålla DNA-integriteten och funktionen hos spermier efter frysförvaring, vilket också visats i en klinisk utvärdering.

CE-märkningen innebär att SpermFreeze Solution™ följer de krav som ställs på denna typ av produkter i EUs medicintekniska direktiv.

"Ett ökat antal kliniker kräver idag CE-märkning på produkter. Vitrolife har verkat för och kommer att fortsätta att driva frågan gällande vikten av att CE-märkta produkter blir ett krav vid fertilitetsbehandlingar i syfte att öka säkerheten för patienterna", säger Magnus Nilsson, VD.

SpermFreeze Solution™ kommer att lanseras med start i februari 2011.

Göteborg den 12 januari 2011

Magnus Nilsson

Verkställande direktör


Kontaktpersoner: VD Magnus Nilsson, telefon 031-721 80 61 Ekonomi- och informationschef Anne-Lie Sveder, telefon 031-721 80 13

Vitrolife är en internationellt verksam bioteknologisk/medicinteknisk koncern som arbetar med att utveckla, tillverka och sälja avancerade produkter och system för preparation, odling och förvaring av mänskliga celler, vävnader och organ. Bolaget har verksamhet inom tre produktområden: Fertilitet, Transplantation och Stamcellsodling.      Produktområde Fertilitet arbetar med näringslösningar (medier), produkter för frysförvaring samt avancerade engångsinstrument som nålar och pipetter, för human infertilitetsbehandling. Produktområde Transplantation arbetar med lösningar och system för att bedöma och bevara organ utanför kroppen, för att selektera användbara organ och hålla dem i optimal kondition i väntan på transplantation. Produktområde Stamcellsodling arbetar med medier och instrument för att möjliggöra utnyttjande och hantering av stamceller i terapeutiska syften.      Vitrolife har idag cirka 220 anställda och bolagets produkter säljs på över 85 marknader. Huvudkontoret ligger i Göteborg och dotterbolag finns i USA, Australien, Frankrike och Italien, Storbritannien och Japan Produktionsanläggningar finns i Sverige och USA.      Vitrolife-aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap. ______________________________________________________________________________________________________________________ Vitrolife AB (publ), Box 9080, 400 92 Göteborg. Org. Nr. 556354-3452. Tel: 031-721 80 00. Fax: 031-721 80 90. E-mail: info@vitrolife.com. Hemsida: www.vitrolife.com (http://www.vitrolife.com/).

Show as PDF