Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitrolife

Vitrolife

Första tredjedelen av STEEN Solution™ studien i USA avklarad.

12:32 / 11 October 2011 Vitrolife Press release

Den fjärde av de totalt tolv patienter som inkluderas i USA-studien för STEEN Solution™, och som möjliggör försäljningsgodkännande på den viktiga USA marknaden, är nu transplanterad. Den första transplantationen genomfördes i september och nu har således fyra transplantationer genomförts på fyra centra. Ett femte centra, Duke Universitet, har inkluderats i studien där man räknar med att kunna starta inom cirka en månad.

Just nu genomförs en studie i USA omfattande 12 patienter som transplanteras efter behandling av donatorlungor med STEEN Solution™. Det är fem välrenommerade lungtransplantationscentra i Baltimore, New York, Boston, Denver och Durham som deltar. Studien är utarbetad i samråd med FDA och är ett komplement till den tidigare publicerade kanadensiska studien på 22 patienter.

Ett försäljningsgodkännande i USA förväntas i det fall studien får motsvarande resultat som den i Kanada genomförda. Ett godkännande skulle innebära att STEEN Solution™ kunde börja användas kliniskt i USA vilket i så fall öppnar en stor marknad då ungefär hälften av alla lungtransplantationer som sker i världen görs i USA.

STEEN Solution™-metoden innebär att en kroppstempererad vätska (STEEN Solution™) pumpas genom organets blodkärl varvid organet får en chans till återhämtning och att det kan funktionstestas. I studien ingår lungor som initialt bedömts ej tillräckligt funktionsdugliga för användning vid transplantation. Med hjälp av STEEN Solution™-metoden kan därmed för transplantation tillgängliga organ ökas och därmed dödligheten och tid på väntelistan minskas.

”Efter att ha mött och tagit oss igenom fler byråkratiska problem än vi förväntat oss för att starta studien har vi nu relativt snabbt nått igenom en tredjedel av studien vilket är ett stort steg mot försäljningsgodkännande i USA”, säger Magnus Nilsson, Verkställande Direktör.

Göteborg den 11 oktober 2011

VITROLIFE AB (publ)

Magnus Nilsson

Verkställande direktör


Kontaktpersoner: VD Magnus Nilsson, telefon 031-721 80 61 Ekonomi- och informationschef Anne-Lie Sveder, telefon 031-721 80 13

Vitrolife är en internationellt verksam bioteknologisk/medicinteknisk koncern som arbetar med att utveckla, tillverka och sälja avancerade produkter och system för preparation, odling och förvaring av mänskliga celler, vävnader och organ. Bolaget har verksamhet inom tre produktområden: Fertilitet, Transplantation och Stamcellsodling. Produktområde Fertilitet arbetar med näringslösningar (medier), produkter för frysförvaring samt avancerade engångsinstrument som nålar och pipetter, för human infertilitetsbehandling. Produktområde Transplantation arbetar med lösningar och system för att bedöma och bevara organ utanför kroppen, för att selektera användbara organ och hålla dem i optimal kondition i väntan på transplantation. Produktområde Stamcellsodling arbetar med medier och instrument för att möjliggöra utnyttjande och hantering av stamceller i terapeutiska syften. Vitrolife har idag cirka 220 anställda och bolagets produkter säljs på över 85 marknader. Huvudkontoret ligger i Göteborg och dotterbolag finns i USA, Australien, Frankrike och Italien, Storbritannien och Japan. Produktionsanläggningar finns i Sverige och USA. Vitrolife-aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap. _________________________________________________________________________________________________________________ Vitrolife AB (publ), Box 9080, 400 92 Göteborg. Org. Nr. 556354-3452. Tel: 031-721 80 00. Fax: 031-721 80 90. E-mail: info@vitrolife.com. Hemsida: www.vitrolife.com (http://www.vitrolife.com/)Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1486330

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1486331

Show as PDF