Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitrolife

Vitrolife

Thomas Axelsson utsedd till tf VD för Vitrolife

08:30 / 17 November 2011 Vitrolife Press release

Thomas Axelsson, med lång erfarenhet från att leda bolag inom medicinteknik, tar över ansvaret för fertilitetsområdet och Vitrolife-koncernen och blir tf VD under tiden som rekryteringsprocessen för att hitta en permanent VD pågår.

Som meddelades den 31 oktober 2011 kommer Magnus Nilsson, efter nio år som VD för Vitrolife, att framöver fokusera på att leda dotterbolaget Xvivo Perfusion AB. Xvivo, med verksamhet inom organtransplantationsområdet, befinner sig i en intensiv och spännande utvecklingsfas som nu kräver starkare fokus, och kommer att bli en mer fristående enhet inom Vitrolife-koncernen.

Thomas Axelsson, född 1959, har bland annat varit VD för Stille och Artema, samt är styrelseordförande i bland annat Dipylon Medical AB (tidigare CMA Microdialysis AB) och Airsonett AB. Thomas är också styrelseledamot i bland annat MedCap AB, noterat på First North.

”Jag har arbetat med Thomas i styrelsen för CMA och har stort förtroende för hans erfarenhet och förmåga att leda Vitrolife” säger Magnus Nilsson.

”Vi har nu fått en lösning på plats som vi är mycket nöjda med. Magnus kan koncentrera sig fullt ut på att arbeta med vårt transplantationsområde medan Thomas med sin kompetens och erfarenhet från att leda medicinteknikbolag kommer att arbeta för att driva fertilitetsområdet och Vitrolife-koncernen framåt under tiden som vi rekryterar en permanent VD” säger Patrik Tigerschiöld, styrelsens ordförande.

Arbetet med att hitta en ny permanent chef för fertilitetsområdet, tillika koncernchef, pågår.

Göteborg 17 november 2011

VITROLIFE AB (publ)

Patrik Tigerschiöld                                                         

Styrelsens ordförande


För frågor hänvisas till: Patrik Tigerschiöld, styrelsens ordförande, telefon 08-614 00 22 Thomas Axelsson, telefon 031-721 81 48 Magnus Nilsson, telefon 031-721 80 61 Vitrolife är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för publicering den 17 november 2011 kl. 08:30

Vitrolife är en internationellt verksam bioteknologisk/medicinteknisk koncern som arbetar med att utveckla, tillverka och sälja avancerade produkter och system för preparation, odling och förvaring av mänskliga celler, vävnader och organ. Bolaget har verksamhet inom tre produktområden: Fertilitet, Transplantation och Stamcellsodling. Produktområde Fertilitet arbetar med näringslösningar (medier), produkter för frysförvaring samt avancerade engångsinstrument som nålar och pipetter, för human infertilitetsbehandling. Produktområde Transplantation arbetar med lösningar och system för att bedöma och bevara organ utanför kroppen, för att selektera användbara organ och hålla dem i optimal kondition i väntan på transplantation. Produktområde Stamcellsodling arbetar med medier och instrument för att möjliggöra utnyttjande och hantering av stamceller i terapeutiska syften. Vitrolife har idag cirka 220 anställda och bolagets produkter säljs på ca 90 marknader. Huvudkontoret ligger i Göteborg och dotterbolag finns i USA, Australien, Frankrike och Italien, Storbritannien och Japan. Produktionsanläggningar finns i Sverige och USA. Vitrolife-aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap. ______________________________________________________________________________________________________________________ Vitrolife AB (publ), Box 9080, 400 92 Göteborg. Org. Nr. 556354-3452. Tel: 031-721 80 00. Fax: 031-721 80 90. E-mail: info@vitrolife.com. Hemsida: www.vitrolife.com (http://www.vitrolife.com/)Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1521297

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1521298

Show as PDF