Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitrolife

Vitrolife

Ökad tillväxtpotential för Vitrolife i Kina – regulatoriskt godkännande av instrument som används vid IVF behandlingar.

08:30 / 20 September 2011 Vitrolife Press release

Vitrolife har erhållit regulatoriskt godkännande från SDFA(Kinas motsvarighet till Läkemedelsverket) av aspirationsnålar och micropipetter vilka används vid infertilitetsbehandlingar (IVF). Vitrolife har sedan tidigare som första företag i Kina regulatoriskt godkännande av en hel serie av odlingsmedier för IVF. Vitrolife kan nu erbjuda en helhetslösning av högkvalitativa produkter för IVF- behandlingar och ta anspråk på den ledande positionen på den snabbt växande kinesiska marknaden." Vitrolife har nu möjlighet att erbjuda högsta kvalité för odlingsmedier för IVF, utan även högsta kvalité avseende aspirationsnålar och micropipetter vilka avänds vid ägguttag och fertilisering med mikroteknik. Det här har öppnat en ny möjlighet att ytterligare expandera på den snabbt växande marknaden i Kina", säger Dr. Joe Jin, ansvarig för Vitrolifes representationskontor i Beijing, Kina

Godkännandet bekräftar att Vitrolife förser IVF-marknaden med tillgång till säkra, effektiva och godkända produkter

" Kina är en strategisk viktig marknad för Vitrolife. Det är ingen tvekan att godkännandet ytterligare kommer att stärka vår marknadsposition i Kina", säger Dr. Magnus Nilsson, Verkställande direktör, Vitrolife.

Göteborg den 20 september 2011

VITROLIFE AB (publ)

Magnus Nilsson

Verkställande direktör


Kontaktpersoner: VD Magnus Nilsson, telefon 031-721 80 61 Ekonomi- och informationschef Anne-Lie Sveder, telefon 031-721 80 13

Vitrolife är en internationellt verksam bioteknologisk/medicinteknisk koncern som arbetar med att utveckla, tillverka och sälja avancerade produkter och system för preparation, odling och förvaring av mänskliga celler, vävnader och organ. Bolaget har verksamhet inom tre produktområden: Fertilitet, Transplantation och Stamcellsodling. Produktområde Fertilitet arbetar med näringslösningar (medier), produkter för frysförvaring samt avancerade engångsinstrument som nålar och pipetter, för human infertilitetsbehandling. Produktområde Transplantation arbetar med lösningar och system för att bedöma och bevara organ utanför kroppen, för att selektera användbara organ och hålla dem i optimal kondition i väntan på transplantation. Produktområde Stamcellsodling arbetar med medier och instrument för att möjliggöra utnyttjande och hantering av stamceller i terapeutiska syften. Vitrolife har idag cirka 220 anställda och bolagets produkter säljs på över 85 marknader. Huvudkontoret ligger i Göteborg och dotterbolag finns i USA, Australien, Frankrike och Italien, Storbritannien och Japan. Produktionsanläggningar finns i Sverige och USA. Vitrolife-aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap. _________________________________________________________________________________________________________________ Vitrolife AB (publ), Box 9080, 400 92 Göteborg. Org. Nr. 556354-3452. Tel: 031-721 80 00. Fax: 031-721 80 90. E-mail: info@vitrolife.com. Hemsida: www.vitrolife.com (http://www.vitrolife.com/)

 


Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1467062

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1467063

Show as PDF