Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitrolife

Vitrolife

Telefonkonferens avseende delårsrapport

15:00 / 5 July 2012 Vitrolife Press release

Vitrolife inbjuder till telefonkonferens med anledning av delårsrapporten för januari - juni 2012. Presentationen kommer att hållas på engelska.

Tid: fredagen den 13 juli kl. 10.00.

Registrering till konferensen kan med fördel göras i förtid på länken nedan:

https://eventreg1.conferencing.com/webportal3/reg.html?Acc=800440&Conf=184444

alternativt direkt innan konferensen på:

Telefonnummer Sverige: 08-505 201 10

Telefonnummer Storbritannien: +44 (0)20 7162 0077

Konferensnamn: Vitrolife, konferens ID: 919626

Deltagare från Vitrolife är:
Thomas Axelsson, VD

Mikael Engblom, Ekonomi- och informationschef

Ett pressmeddelande med Vitrolifes delårsrapport kommer att publiceras kl. 08.30 fredagen den 13 juli. 

Före telefonkonferensens början kommer presentationsmaterial att finnas tillgängligt på bolagets hemsida,www.vitrolife.com/sv/Corporate/.

Inspelad version av telefonkonferensen kommer att finnas tillgänglig i 7 dagar på telefonnummer 08-505 203 33 (Sverige) eller +44 (0)20 7031 4064 (Storbritannien), användarkod 919626.

Göteborg 5 juli 2012

VITROLIFE AB (publ)