Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitrolife

Vitrolife

Flaggningsmeddelande i Vitrolife AB

12:38 / 9 December 2015 Vitrolife Press release

Flaggningsmeddelande i Vitrolife AB

Anmälan om förvärv av eller överlåtelse av aktier eller depåbevis.

Emittent 556354-3452 Vitrolife AB
Instrument SE0000816043 Ordinary shares
Innehavare William Demant Invest A/S
 
Före transaktionen
Antal aktier 2 751 210
Antal rösträtter 2 751 210
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Köp
Datum 2015-12-08
Gränsvärde för antal aktier 15 %
Gränsvärde för rösträtter 15 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 3 851 210
 - direkt innehavda rösträtter 3 851 210
 - indirekt innehavda rösträtter 0
Andel
 - aktier 17,74 %
 - direkt innehavda rösträtter 17,74 %
 - indirekt innehavda rösträtter 0 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namn Leo Lee
 - telefon 08-6706600
 - mejl leo.lee@gda.se

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/