Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitrolife

Vitrolife

Delårsrapport januari-september 2016: God tillväxt i samtliga marknadsregioner

08:30 / 3 November 2016 Vitrolife Press release

Tredje kvartalet:
  •  Försäljningen uppgick till 210 MSEK (177), motsvarande en ökning med 19 procent i SEK. Omsättningstillväxten var 19 procent i lokala valutor.
  •  Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 71 MSEK (82), motsvarande en marginal om 34 procent (46). Föregående års resultat påverkades positivt av återvunnen tilläggsköpeskilling rörande förvärvet av Cryo Innovation om 17 MSEK.
  •  Nettoresultatet uppgick till 45 MSEK (52), vilket gav ett resultat per aktie om 2,05 SEK (2,41).
  •  Transplantationsstämningar i USA avslutade.
Januari - september: 
  •  Försäljningen uppgick till 605 MSEK (523), motsvarande en ökning med 16 procent i SEK. Omsättningstillväxten var 17 procent i lokala valutor.
  •  Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 207 MSEK (198), motsvarande en marginal om 34 procent (38).
  •  Nettoresultatet uppgick till 131 MSEK (126), vilket gav ett resultat per aktie om 6,03 SEK (5,79).

Göteborg, 3 november 2016

VITROLIFE AB (publ)
Thomas Axelsson, VD

____________________________________________________________________________________________________________________________

Vitrolife är en internationellt verksam medicinteknisk koncern. Vitrolife utvecklar, producerar och marknadsför produkter för fertilitetsbehandling. Verksamhet finns också för att möjliggöra utnyttjande och hantering av stamceller i terapeutiska syften.

Vitrolife har i dag cirka 330 anställda och bolagets produkter säljs på ca 110 marknader. Huvudkontoret ligger i Göteborg och ytterligare kontor finns i Australien, Danmark, Frankrike, Italien, Japan, Kina, Storbritannien, Tyskland, Ungern och USA. Vitrolife-aktien är noterad på NASDAQ Stockholm.

____________________________________________________________________________________________________________________________

Vitrolife AB (publ), Box 9080, 400 92 Göteborg. Org. Nr. 556354-3452. Tel: 031-721 80 00. Fax: 031-721 80 99. E-mail: info@vitrolife.com.Hemsida: www.vitrolife.com/

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/