Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitrolife

Vitrolife

Bokslutskommuniké 2015: Fortsatt lönsam tillväxt

08:30 / 5 February 2016 Vitrolife Press release

Fjärde kvartalet:
  • Försäljningen uppgick till 199 MSEK (137), motsvarande en ökning med 45 procent i SEK. Omsättningstillväxten var 38 procent i lokala valutor.
  • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 81 MSEK (44), motsvarande en marginal om 41 procent (32).
  • Nettoresultatet uppgick till 57 MSEK (28), vilket gav ett resultat per aktie om 2,63 SEK (1,39).
Helåret 2015:
  • Försäljningen uppgick till 722 MSEK (511), motsvarande en ökning med 41 procent i SEK. Omsättningstillväxten var 28 procent i lokala valutor.
  • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 279 MSEK (167), motsvarande en marginal om 39 procent (33).
  • Nettoresultatet uppgick till 183 MSEK (109), vilket gav ett resultat per aktie om 8,42 SEK (5,46).
Efter årets utgång:
  • Styrelsens förslag till utdelning uppgår till 2,40 SEK (1,50) per aktie.
  • Beslut att under 2016 konsolidera koncernens time-lapse verksamhet till dotterbolaget Vitrolife A/S i Danmark.

Göteborg 5 februari 2016
VITROLIFE AB (publ)
Thomas Axelsson, VD

____________________________________________________________________________________________________________________________

Vitrolife är en internationellt verksam medicinteknisk koncern. Vitrolife utvecklar, producerar och marknadsför produkter för fertilitetsbehandling. Verksamhet finns också för att möjliggöra utnyttjande och hantering av stamceller i terapeutiska syften.
Vitrolife har cirka 330 anställda och bolagets produkter säljs på cirka 110 marknader. Huvudkontoret ligger i Göteborg och ytterligare kontor finns i USA, Australien, Frankrike, Italien, Storbritannien, Kina, Japan, Ungern och Danmark. Vitrolife-aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap.

____________________________________________________________________________________________________________________________

Vitrolife AB (publ), Box 9080, 400 92 Göteborg. Org. Nr. 556354-3452. Tel: 031-721 80 00. Fax: 031-721 80 99. E-mail: info@vitrolife.com.Hemsida: www.vitrolife.com/

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/