Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitrolife

Vitrolife

Vitrolife ingår partnerskap med Illumina om preimplantatorisk genetisk testning

18:00 / 2 October 2018 Vitrolife Press release

Vitrolife AB (publ) har ingått ett licens- och kommersialiseringsavtal med Illumina Inc., vilket ger Vitrolife exklusiva distributions-, utvecklings- samt kommersialiseringsrättigheter till Illuminas IVF-verksamhet för preimplantatorisk genetisk testning i EMEA och Nord- och Sydamerika.

Med start i början av 2019 blir Vitrolife exklusiv distributör i EMEA (Europa, Mellanöstern och Afrika) samt Nord- och Sydamerika av VeriSeq™ PGS, Illuminas kit för preimplantatorisk genetisk testning för aneuploidi (PGT-A) samt HumanKaryomap-12, Illuminas kit för preimplantatorisk genetisk testning för monogena sjukdomar (PGT-M). I tillägg kommer Vitrolife att utveckla och kommersialisera nya generationer kit för IVF-marknaden för nyttjande av Illuminas sekvenseringsmetod. Illumina är idag marknadsledare inom teknologier för PGT. Vitrolife uppskattar att PGT idag används vid färre än 10 procent av världens IVF-cykler. PGT-A, också känt som preimplantatorisk genetisk screening (PGS) är ett test av antal kromosomer, som kan användas vid in vitro fertilisering (IVF) för att utvärdera kromosomstatusen hos ett embryo från en biopsi av en eller flera celler. Resultatet av PGS underlättar selektion av ett embryo med ett normalt antal kromosomer (euploid) för överföring till kvinnan och hjälper till att undvika de embryon med ett onormalt antal kromosomer (aneuploid), vilka kan resultera i misslyckad IVF-behandling eller missfall.

Vitrolife kommer, som en del av avtalet, att göra en engångsbetalning till Illumina om USD 13 miljoner. Efter att Vitrolife har utvecklat ett nytt kit för sekvensering för IVF kommer Vitrolife att erhålla en exklusiv rättighet att kommersialisera dessa produkter globalt, exklusive Kina, mot en tilläggsköpeskilling om USD 3 miljoner, förutsatt att vissa villkor är uppfyllda. Vitrolife har ingått avtal om minimiinköpsåtaganden från Illumina till och med år 2023. Illumina kommer att tillhandahålla överföringsstöd och supporttjänster till Vitrolife. Den initiala engångsbetalningen kommer att finansieras av tillgängliga likvida medel.

"Genom partnerskapet blir Vitrolife marknadsledare inom teknologier för PGT, vilket tillsammans med Vitrolifes nuvarande marknadsledarposition inom Time-lapse skapar en unik möjlighet att erbjuda IVF-klinikerna tillgång till de mest effektiva produkterna för att bistå patienternas önskan att få barn", säger Thomas Axelsson, VD för Vitrolife.

Förvärvet förväntas att påverka EBITDA per aktie marginellt negativt under 2018 samt positivt från och med 2019. Transaktionen förväntas under 2019 bidra positivt till koncernens intäkter med cirka 10 procent samt EBITDA med 3-5 procent. Mer information om verksamheten kommer att presenteras vid en kapitalmarknadsdag den 21 november (se www.vitrolife.com för mer information).

Göteborg 2 oktober 2018
VITROLIFE AB (publ)
Thomas Axelsson, VD

____________________________________________________________________________________________________________________________

Vitrolife är en internationellt verksam medicinteknisk koncern. Vitrolife utvecklar, producerar och marknadsför produkter för fertilitetsbehandling.

Vitrolife har cirka 370 anställda och bolagets produkter säljs på ca 110 marknader. Huvudkontoret ligger i Göteborg och ytterligare kontor finns i Australien, Belgien, Danmark, Frankrike, Italien, Japan, Kina, Storbritannien, Tyskland och USA. Vitrolife-aktien är noterad på NASDAQ Stockholm.

____________________________________________________________________________________________________________________________

Vitrolife AB (publ), Box 9080, 400 92 Göteborg. Org. Nr. 556354-3452. Tel: 031-721 80 00. Fax: 031-721 80 99. E-mail: info@vitrolife.com.Hemsida: www.vitrolife.com/

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/