Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitrolife

Vitrolife

Barbro Fridén avgår som styrelseledamot i Vitrolife AB (publ)

19:00 / 18 November 2019 Vitrolife Press release

Barbro Fridén har valt att avgå som styrelseledamot i Vitrolife AB på grund av andra framtida möjligheter. Barbro Fridén har varit styrelseledamot i Vitrolife sedan 2010. "Vi tackar Barbro Fridén för att med stort engagemang och kunnande bidragit till Vitrolife framgångar", säger Jón Sigurdsson, styrelsens ordförande.

Göteborg 18 november 2019

VITROLIFE AB (publ)

____________________________________________________________________________________________________________________________

Vitrolife är en internationellt verksam medicinteknisk koncern. Vitrolife utvecklar, producerar och marknadsför produkter för fertilitetsbehandling.

Vitrolife har i dag cirka 400 anställda och bolagets produkter säljs på ca 110 marknader. Huvudkontoret ligger i Göteborg och ytterligare kontor finns i Australien, Belgien, Danmark, Frankrike, Italien, Japan, Kina, Storbritannien, Tyskland och USA. Vitrolife-aktien är noterad på NASDAQ Stockholm.

____________________________________________________________________________________________________________________________

Vitrolife AB (publ), Box 9080, 400 92 Göteborg. Org. Nr. 556354-3452. Tel: 031-721 80 00. Fax: 031-721 80 99. E-mail: info@vitrolife.com.Hemsida: www.vitrolife.com/

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/