Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitrolife

Vitrolife

Vitrolife AB (publ): Delårsrapport januari - september 2019: Fortsatt lönsam tillväxt

08:30 / 6 November 2019 Vitrolife Press release

Tredje kvartalet:
  • Försäljningen uppgick till 378 MSEK (284), motsvarande en ökning med 33 procent i SEK. Försäljningen ökade i lokala valutor med 27 procent varav 15 procent utgjorde organisk tillväxt.

  • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 155 MSEK (121), motsvarande en marginal om 41 procent (43). Valutaförändringar påverkade EBITDA positivt om 9 MSEK.

  • Nettoresultatet uppgick till 107 MSEK (75), vilket gav ett resultat per aktie om 0,98 SEK (0,69).

Januari - september:
  • Försäljningen uppgick till 1 071 MSEK (831), motsvarande en ökning med 29 procent i SEK. Försäljningen ökade i lokala valutor med 23 procent varav 12 procent utgjorde organisk tillväxt.

  • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 428 MSEK (343), motsvarande en marginal om 40 procent (41). Valutaförändringar påverkade EBITDA positivt om 30 MSEK.

  • Nettoresultatet uppgick till 287 MSEK (227), vilket gav ett resultat per aktie om 2,64 SEK (2,08).

Göteborg 6 november 2019
VITROLIFE AB (publ)
Thomas Axelsson, VD

____________________________________________________________________________________________________________________________

Vitrolife är en internationellt verksam medicinteknisk koncern. Vitrolife utvecklar, producerar och marknadsför produkter för fertilitetsbehandling.

Vitrolife har i dag cirka 400 anställda och bolagets produkter säljs på ca 110 marknader. Huvudkontoret ligger i Göteborg och ytterligare kontor finns i Australien, Belgien, Danmark, Frankrike, Italien, Japan, Kina, Storbritannien, Tyskland och USA. Vitrolife-aktien är noterad på NASDAQ Stockholm.

____________________________________________________________________________________________________________________________

Vitrolife AB (publ), Box 9080, 400 92 Göteborg. Org. Nr. 556354-3452. Tel: 031-721 80 00. Fax: 031-721 80 99. E-mail: info@vitrolife.com.Hemsida: www.vitrolife.com/

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/