Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitrolife

Vitrolife

Vitrolife AB (publ): EmbryoScope+ godkänd för försäljning i Kina

08:30 / 15 March 2019 Vitrolife Press release

Vitrolife AB (publ) har idag erhållit marknadsgodkännande för time-lapseinkubatorn EmbryoScope+ i Kina, världens största marknad mätt i antal IVF-behandlingar.

EmbryoScope+ är ett time-lapsesystem med en integrerad inkubator med kapacitet för femton patienter. Vitrolife är marknadsledare av time-lapsesystem som används vid assisterad befruktning för ostörd odling och förbättrad selektion av embryon. Under 2018 erhöll Vitrolife marknadsgodkännade i Kina för time-lapsesystemet EmbryoScope, med kapacitet för sex patienter. "Det är mycket glädjande att erhålla marknadsgodkännande i Kina för EmbryoScope+, vars höga kapacitet passar de stora kinesiska klinikerna väl", säger Thomas Axelsson, VD på Vitrolife.  

Göteborg 15 mars 2019
VITROLIFE AB (publ)
Thomas Axelsson, VD

____________________________________________________________________________________________________________________________

Vitrolife är en internationellt verksam medicinteknisk koncern. Vitrolife utvecklar, producerar och marknadsför produkter för fertilitetsbehandling.

Vitrolife har i dag cirka 390 anställda och bolagets produkter säljs på ca 110 marknader. Huvudkontoret ligger i Göteborg och ytterligare kontor finns i Australien, Belgien, Danmark, Frankrike, Italien, Japan, Kina, Storbritannien, Tyskland och USA. Vitrolife-aktien är noterad på NASDAQ Stockholm.

____________________________________________________________________________________________________________________________

Vitrolife AB (publ), Box 9080, 400 92 Göteborg. Org. Nr. 556354-3452. Tel: 031-721 80 00. Fax: 031-721 80 99. E-mail: info@vitrolife.com.Hemsida: www.vitrolife.com/

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/