Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitrolife

Vitrolife

Vitrolife AB (publ): Samarbetsavtal om Piezoteknik för förbättrad ICSI-behandling

08:30 / 26 July 2019 Vitrolife Press release

Vitrolife har ingått ett samarbetsavtal med Prime Tech för att utveckla och globalt exklusivt marknadsföra piezotekniken för förbättrad ICSI-behandling inom human IVF med undantag för Japan, Thailand och Malaysia. Vitrolife kommer som en del av avtalet att initiera aktiviteter för att uppnå regulatoriskt godkännande på olika marknader med syfte att möjliggöra framtida kommersialisering av teknologin.

Intracytoplasmic Sperm Injection (ICSI) är en specialiserad form av IVF-behandling som främst används för behandling av infertilitet som orsakas av manliga faktorer. ICSI innebär att en spermie injiceras direkt i ett ägg (oocyte). Konventionell ICSI utförs genom mekanisk penetration av zona pellucida och oocytens membran med hjälp av en tillspetsad mikropipett. Vid piezo-applikationen driver en piezo-elektrisk effekt (kristalldeformation som svar på en externt applicerad spänning) en mikrokapillär framåt som producerar ultrasnabb sub-mikron frammoment i en exakt och snabb rörelse som gör det möjligt att penetrera membranet. Följaktligen har piezotekniken potential att standardisera, förenkla och tillhandahålla ett kontrollerat behandlingssteg.

Piezotekniken har traditionellt använts för forskning och vid IVF på djur. På senare tid har det visat sig vara användbart även vid human IVF. "Det har varit intressant att följa acceptansen av Piezo-ICSI inom human IVF, särskilt i Japan, och vi är glada att samarbeta med Prime Tech för att ta denna teknik till den globala marknaden", säger Thomas Axelsson, VD för Vitrolife.

Prime Tech är en pionjär och ledande tillverkare av högkvalitativa produkter för ICSI-behandlingar med Piezo-ICSI för djur- och humanapplikationer baserat i Japan. "Vitrolife, med sin globala marknadsnärvaro och ambition att utveckla IVF-området, är rätt partner för att kommersialisera tekniken", säger Hirotaka Torii, president för Prime Tech. 

Göteborg 26 juli 2019
VITROLIFE AB (publ)
Thomas Axelsson, VD

____________________________________________________________________________________________________________________________

Vitrolife är en internationellt verksam medicinteknisk koncern. Vitrolife utvecklar, producerar och marknadsför produkter för fertilitetsbehandling.

Vitrolife har cirka 400 anställda och bolagets produkter säljs på ca 110 marknader. Huvudkontoret ligger i Göteborg och ytterligare kontor finns i Australien, Belgien, Danmark, Frankrike, Italien, Japan, Kina, Storbritannien, Tyskland och USA. Vitrolife-aktien är noterad på NASDAQ Stockholm.

____________________________________________________________________________________________________________________________

Vitrolife AB (publ), Box 9080, 400 92 Göteborg. Org. Nr. 556354-3452. Tel: 031-721 80 00. Fax: 031-721 80 99. E-mail: info@vitrolife.com.Hemsida: www.vitrolife.com/

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/