Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitrolife

Vitrolife

Vitrolife AB (publ): Delårsrapport januari - september 2020: God lönsamhet och fortsatt återhämtning

08:00 / 6 November 2020 Vitrolife Press release

Tredje kvartalet:
  • Försäljningen uppgick till 320 MSEK (378), motsvarande en minskning med 15 procent i SEK. Försäljningen minskade i lokala valutor med 11 procent. Försäljningen påverkades negativt av covid-19 till följd av minskad efterfrågan. Under tredje kvartalet fortsatte återhämtningen i efterfrågan även om takten i återhämtningen varierade mellan divisioner och marknadsregioner.
  • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 134 MSEK (155), motsvarande en marginal om 42 procent (41). Valutaförändringar påverkade EBITDA negativt om 9 MSEK.
  • Nettoresultatet uppgick till 89 MSEK (107), vilket gav ett resultat per aktie om 0,81 SEK (0,98).
Januari - september:
  • Försäljningen uppgick till 863 MSEK (1 071), motsvarande en minskning med 19 procent i SEK. Försäljningen minskade i lokala valutor med 19 procent. Försäljningen påverkades negativt av covid-19 till följd av minskad efterfrågan.
  • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 290 MSEK (428), motsvarande en marginal om 34 procent (40). Valutaförändringar påverkade EBITDA negativt om 3 MSEK.
  • Nettoresultatet uppgick till 180 MSEK (287), vilket gav ett resultat per aktie om 1,65 SEK (2,64).

Göteborg 6 november 2020
VITROLIFE AB (publ)
Thomas Axelsson, VD

____________________________________________________________________________________________________________________________

Vitrolife är en internationellt verksam medicinteknisk koncern. Vitrolife utvecklar, producerar och marknadsför produkter för fertilitetsbehandling.

Vitrolife har i dag cirka 400 anställda och bolagets produkter säljs på ca 110 marknader. Huvudkontoret ligger i Göteborg och ytterligare kontor finns i Australien, Belgien, Danmark, Frankrike, Italien, Japan, Kina, Storbritannien, Tyskland och USA. Vitrolife-aktien är noterad på NASDAQ Stockholm.

____________________________________________________________________________________________________________________________

Vitrolife AB (publ), Box 9080, 400 92 Göteborg. Org. Nr. 556354-3452. Tel: 031-721 80 00. Fax: 031-721 80 99. E-mail: info@vitrolife.com.Hemsida: www.vitrolife.com/

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/