Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitrolife

Vitrolife

Vitrolife AB (publ): Vitrolife senarelägger årsstämman

08:30 / 2 April 2020 Vitrolife Press release

Till följd av den stora osäkerhet som råder på grund av den omfattande spridningen av covid-19, har Vitrolifes styrelse beslutat att skjuta upp årsstämman till ett senare datum.

Årsstämman var ursprungligen planerad att hållas den 28 april 2020 i Göteborg. Vitrolife återkommer med en kallelse till årsstämma senast fyra veckor före det nya datumet. Stämman kommer att hållas i enlighet med gällande lagstiftning.

Göteborg 2 april 2020
VITROLIFE AB (publ)

____________________________________________________________________________________________________________________________

Vitrolife är en internationellt verksam medicinteknisk koncern. Vitrolife utvecklar, producerar och marknadsför produkter för fertilitetsbehandling.

Vitrolife har i dag cirka 400 anställda och bolagets produkter säljs på ca 110 marknader. Huvudkontoret ligger i Göteborg och ytterligare kontor finns i Australien, Belgien, Danmark, Frankrike, Italien, Japan, Kina, Storbritannien, Tyskland och USA. Vitrolife-aktien är noterad på NASDAQ Stockholm.

____________________________________________________________________________________________________________________________

Vitrolife AB (publ), Box 9080, 400 92 Göteborg. Org. Nr. 556354-3452. Tel: 031-721 80 00. Fax: 031-721 80 99. E-mail: info@vitrolife.com.Hemsida: www.vitrolife.com/

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/