Globalt fertilitetsbolag

Vitrolife

Vitrolife utvecklar, producerar och säljer effektiva och säkra produkter och system för fertilitetsbehandling. Exempel på produkter är näringslösningar och instrument. Försäljningen sker dels genom distributörer samt genom bolagets egna försäljningsorganisationer. Koncernen består av fyra affärsområden; Media, Disposable Devices, Time-lapse samt ART Equipment.

Financials

Vitrolife

2017 2018e 2019e
Nettoomsättning MSEK 1046,2 1125,5 1269,6
Omsättningstillväxt 22,2% 7,6% 12,8%
Rörelseresultat MSEK 340,9 376,5 434,7
Rörelsemarginal 32,6% 33,5% 34,2%
Vinst per aktie KR 12,19 2,70 3,08
Utdelning per aktie KR 3,70 4,00 4,50
Eget kapital MSEK 1225,9 1147,2 1047,8
Soliditet 86,2% 83,4% 81,1%
Nettoskuld MSEK -395,5 -275,4 -199,4
Antal miljoner aktier 21,7 108,6 108,6