IT-konsultation och programutveckling

Addnode Group

Addnode Group är ett IT-bolag som genom sina tre affärsområden hjälper bolag att effektivisera sina interna processer. Det kan röra sig om allt från att bygga system kring en produktlivscykel till att optimera hemtjänsten i en kommun. Addnode arbetar inom varje affärsområde genom olika varumärken och är aktiva i hela Norden samt i flera europeiska länder.Effektivisering av interna processer

Addnode Group är ett IT-bolag som arbetar med att hjälpa företag i en rad olika branscher att effektivisera interna processer och utveckla verksamheter. Addnodes huvudmarknad är Norden och arbetssättet är projektorienterat. Företaget arbetar delvis med egenutvecklade plattformar men också tillsammans med välkända och marknadsledande leverantörer, såsom Autodesk och Dassault. Addnode är genom affärsområdena Design Management och Product Lifecycle Management en europaledande leverantör av programvaror och tjänster för design, konstruktion och produktdatainformation. Affärsområde Process Management är en ledande leverantör av dokument- och ärendehanteringssystem till svensk och norsk offentlig förvaltning.

Huvudstrategin är att arbeta mot utvalda segment och att på dessa områden bli marknadsledande. Bolaget beskriver sig själva som ett lösningsbolag då man jobbar med helhetsåtaganden mot sina kunder. Intäkterna fördelas mellan tjänster, underhåll och programvaror. De senaste åren har andelen programvaror minskat medan support och underhåll, som även innehåller abonnemangsbaserade programvaror, ökat.

Historiskt sett har en betydande andel av Addnodes tillväxt kommit genom förvärv. Förvärven kan grovt delas in i två kategorier. Den första innefattar förvärv som syftar till att bredda bolagets geografiska närvaro inom befintliga verksamheter. Dessa förvärv är i regel relativt stora, tyska Transcat PLM är ett exempel. Den andra kategorin består i regel av mindre förvärv där Addnode vill åt kompetens och programvaror.

Verksamheten är koncentrerad till Norden, som står för cirka 70% av försäljningen. De senaste åren har dock exponeringen utanför Norden ökat allteftersom Addnode genomfört förvärv. Största utomnordiska marknad är Tyskland med cirka 20% av försäljningen.

Addnode har en målsättning om en försäljningstillväxt om minst 10% per år och en EBITA-marginal om minst 10%.

Design Management 

Inom affärsområdet Design Management erbjuder Addnode så kallad modell- och ritningsrelaterad IT framförallt till ingenjörer och arkitekter. Genom dotterbolagen Symmetri och Symmetri Collaboration levereras system för design och produktframtagning som inte sällan är verksamhetskritiska hos kunden. Branscher man riktar sig emot här är framförallt tillverkande industri, bygg & anläggning samt fastighetsförvaltning. Försäljningen i affärsområdet härrör till stor del Autodesk-relaterade produkter och egna programvaror – vilka har över 60 000 användare. Bland kunderna finns exempelvis Deep Ocean, Siemens, Storstockholms Lokaltrafik och Veidekke. Design Management utgör cirka 35% av koncernens försäljning och cirka 30% av EBITA.

Product Lifecycle Management

I affärsområdet Product Lifecycle Management (PLM) arbetar Addnode genom varumärkt TechniaTranscat. En produkts livscykel startar ofta med idéer, tankar och skisser vilket sedan avslutas med en färdig vara. Processen där emellan är ofta lång och komplex. Genom att ha ett integrerat system där utvecklare, projektledare och inköpare kan få tillgång till samma material, men via olika gränssnitt kan man ofta få ner ledtider. Addnode Group är via TechniaTranscat en av Europas ledande aktörer på detta område. De programvaror och tjänster som affärsområdet levererar består av Dassaults plattform för design, simulering, produktion och produktdatahantering samt ett brett sortiment av egna produkter och tjänster. Kunder är, exempelvis, H&M, Stadler, Skanska och Husqvarna. PLM utgör cirka 35% av koncernens försäljning och cirka 30% av EBITA.

Process Management

Affärsområdet Process Management är leverantör till i huvudsak offentlig sektor i Sverige och Norge, men har även försäljning till privat sektor. Produktportföljen har utvecklats under lång tid utefter medborgarens och kundens behov. Genom Addnodes verksamhetskännedom och kunskap om direktiv, lagar och regelverk kan projekt och IT-lösningar snabbt levereras till dess kunder. Erbjudandeportföljen består av programvaror och tjänster inom områden såsom, dokument- och ärendehantering, digital arkivering och geografiska informationssystem. 285 av Sveriges 290 kommuner är kunder. Process Management utgör cirka 30% av koncernens försäljning och cirka 40% av EBITA. Således är affärsområdet koncernens mest lönsamma, vilket förklaras av en högre andel egna produkter relativt övriga divisioner.

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.