Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2016

08:30 / 7 februari 2017 Addnode Group Pressmeddelande

STOCKHOLM, 7 FEBRUARI, 2017

Sammanfattning av det fjärde kvartalet, oktober - december 2016
 • Nettoomsättningen ökade till 658,7 (614,4) MSEK, en tillväxt med 7 procent.
 • EBITA uppgick till 63,4 (69,5) MSEK, en EBITA-marginal på 9,6 (11,3) procent.
 • Rörelseresultatet uppgick till 47,6 (58,0) MSEK, en rörelsemarginal på 7,2 (9,4) procent.
 • Resultatet efter skatt uppgick till 36,8 (45,5) MSEK.
 • Resultatet per aktie efter utspädning uppgick till 1,21 (1,50) SEK.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 72,9 (98,0) MSEK.
Sammanfattning av tolvmånadersperioden, januari - december 2016
 • Nettoomsättningen ökade till 2 195,0 (1 900,8) MSEK, en tillväxt med 15 procent.
 • EBITA ökade till 170,6 (168,0) MSEK, en EBITA-marginal på 7,8 (8,8) procent.
 • Rörelseresultatet uppgick till 113,7 (126,0) MSEK, en rörelsemarginal på 5,2 (6,6) procent.
 • Resultatet efter skatt uppgick till 82,3 (95,5) MSEK.
 • Resultatet per aktie efter utspädning uppgick till 2,71 (3,18) SEK.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 157,7 (143,8) MSEK.
Väsentliga händelser under det fjärde kvartalet, oktober - december 2016
 • Avtal med tågtillverkaren Stadler.
 • Johan Andersson ny VD från årsstämman 2017 och Staffan Hanstorp föreslagen till ny styrelseordförande.
 • Konsolidering till tre affärsområden.
 • Förvärv av resterande aktier i bolaget bakom Kompanion.
 • Ytterligare förvärvskreditfacilitet på 200 MSEK.
Väsentliga händelser efter periodens utgång
 • Ramavtal med ordervärde 80 MSEK tecknat med Åklagarmyndigheten.
 • Addnode Group har flyttas upp från Small Cap till Mid Cap på Nasdaq Stockholm.
 • Styrelsen föreslår oförändrad utdelning med 2,25 (2,25) SEK per aktie.

Denna information är insiderinformation som Addnode Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk. Informationen lämnades för offentliggörande genom förmedling av den kontaktperson som anges ovan, klockan 08.30 den 7 februari 2017.

Om Addnode Group

Addnode Group förvärvar, driver och utvecklar entreprenörsdrivna bolag som tillhandahåller programvaror och tjänster till marknader där vi har, eller kan ta, en ledande position. Vi är en Europaledande leverantör av programvaror och tjänster för design, konstruktion och produktdatainformation samt en ledande leverantör av dokument- och ärendehanteringssystem till svensk och norsk offentlig sektor. Över 600 000 ingenjörer och tjänstemän använder dagligen någon av våra systemlösningar.

Vi är 1 200 medarbetare i Sverige, Danmark, Finland, Indien, Norge, Serbien, Slovakien, Storbritannien, Tyskland, USA och Österrike. 2016 uppgick nettoomsättningen till 2 195 MSEK. Addnode Groups B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök: www.addnodegroup.com.

Visa som PDF

Visa original från Cision

Cision

Denna information skickades av Cision http://www.cisionwire.se/

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.