Flaggningsmeddelande i Addnode Group Aktiebolag (publ)

14:35 / 9 maj 2017 Addnode Group Pressmeddelande

Flaggningsmeddelande i Addnode Group Aktiebolag (publ)

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556291-3185 Addnode Group Aktiebolag (publ)
Instrument SE0000472268 B-shares
Innehavare Nordea Funds Ltd
 
Före transaktionen
Antal aktier 167 137
Antal rösträtter 167 137
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Köp
Datum 2017-05-05
Gränsvärde för antal aktier 5 %
Gränsvärde för rösträtter 5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 3 000 843
 - direkt innehavda rösträtter 3 000 843
 - indirekt innehavda rösträtter 0
Andel
 - aktier 9,862 %
 - direkt innehavda rösträtter 7,633 %
 - indirekt innehavda rösträtter 0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 7,633 % 3 000 843
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT 7,633 % 3 000 843
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter 3 000 843
 - andel av rösträtter 7,633 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namn Philip Heegaard, Maiken Lesemann
 - telefon +45 554 72 526
 - mejl nim.controlling@nordea.com

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Visa original från Cision

Cision

Denna information skickades av Cision http://www.cisionwire.se/

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.