Flaggningsmeddelande i Addnode Group Aktiebolag (publ)

11:42 / 10 maj 2017 Addnode Group Pressmeddelande

Flaggningsmeddelande i Addnode Group Aktiebolag (publ)

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556291-3185 Addnode Group Aktiebolag (publ)
Instrument B-aktier
Innehavare Aretro Capital Group AB
 
Före transaktionen
Antal aktier 3 779 956
Antal rösträtter 9 407 944
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Sälj
Datum 2017-05-05
Gränsvärde för antal aktier 10 %
Gränsvärde för rösträtter 20 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 2 279 956
 - direkt innehavda rösträtter 7 907 944
 - indirekt innehavda rösträtter 0
Andel
 - aktier 7,5 %
 - direkt innehavda rösträtter 19,8 %
 - indirekt innehavda rösträtter 0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 19,8 % 2 279 956
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT 19,8 % 2 279 956
 
Totalt antal rösträtter
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namn Staffan Hanstorp
 - telefon +46 0 733772430
 - mejl staffan.hanstorp@addnodegroup.com

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Visa original från Cision

Cision

Denna information skickades av Cision http://www.cisionwire.se/

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.