Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Addtech

Addtech

Addtech Ab: Delårsrapport 1 April Till 30 September 2001 (6 Månader)

12:00 / 13 November 2001 Addtech Press release

ADDTECH AB: DELÅRSRAPPORT 1 APRIL TILL 30 SEPTEMBER 2001 (6 MÅNADER)

Tue, 13 Nov 2001 12:00:00 +0100

* Addtech noterades den 3 september på Stockholmsbörsens O-lista* Nettoomsättningen ökade med 9 procent till 1 198 MSEK (1 101).* Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster uppgick till 67 MSEK (92). * Svag marknadsutveckling för verksamheter med inriktning mot telekom- och elektroniksektorn.* Fortsatt stabil efterfrågan på komponenter och system från mekanisk industri samt maskin- och fordonsindustri. * Tidigare initierat åtgärdsprogram har förstärkts. På helårsbasis uppgår kostnadsbesparingarna till 30 MSEK, varav 10 MSEK påverkar resultatet innevarande räkenskapsår. * Styrelsen föreslår extra bolagsstämma att fatta beslut om återköp av egna aktier motsvarande maximalt 10 procent av kapitalet.

För hela rapporten se bifogad fil

Delårsrapport 1.4 - 30.9.01

Show as PDF