Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Addtech

Addtech

Addtech Ab: Addtech-Koncernen Förvärvar Alligator

12:00 / 3 December 2001 Addtech Press release

ADDTECH AB: ADDTECH-KONCERNEN FÖRVÄRVAR ALLIGATOR

Mon, 3 Dec 2001 12:00:00 +0100

Adiator AB, ingående i affärsområdet Addtech Component Systems, har tecknat avtal om förvärv av rörelsen i Alligator International Trading AB i syfte att öka koncernens tillväxt inom fordonssegmentet.

Alligator är idag främst verksamt inom områdena fordonsklimat och elektronikkylning. Stora kunder är Volvo, Saab, Scania, Siemens och Ericsson. Nettoomsättningen uppgår till ca 30 MSEK. Därtill kommer provisionsaffärer om ca 300 MSEK. Med förvärvet förstärker Addtech sin nuvarande fordonssatsning. Positionen som stark fordonspartner med nischkompetens bedöms ge möjligheter att expandera affärskonceptet i Europa.Verksamheten kommer fortsatt att bedrivas i Stockholm och Sölvesborg. VD och ansvarig för satsningen blir Tommy Haglund. Solna den 3 december 2001Addtech AB (publ)För ytterligare information kontaktaAnders Dafnäs, VD Addtech Component Systems AB, +46 8 729 17 27Tommy Haglund, VD Adiator AB, +46 8 729 17 01Lars-Olof Strand, Styrelseordföramde Alligator AB, +46 456 150 40Nils-Gunnar Persson, VD Alligator AB, +46 456 150 40