Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Addtech

Addtech

Addtech Ab: Köp Och Försäljning Av Egna Aktier

12:00 / 17 December 2001 Addtech Press release

ADDTECH AB: KÖP OCH FÖRSÄLJNING AV EGNA AKTIER

Mon, 17 Dec 2001 12:00:00 +0100

Styrelsen i Addtech beslutade idag att utnyttja bolagsstämmans, denna dag lämnade, bemyndigande att på Stockholmsbörsen förvärva aktier av serie B i bolaget. Enligt styrelsens beslut skall högst 2.786.423 aktier, vilket motsvarar 10% av totala antalet aktier i bolaget, förvärvas under perioden fram till nästa ordinarie bolagsstämma; för närvarande äger bolaget inga egna aktier. Syftet med återköpet är att ge bolaget en lämpligt avvägd kapitalstruktur samt att säkerställa bolagets åtagande i det av bolagsstämman beslutade optionsprogrammet.

Genom bemyndigandet att, i samband med företagsförvärv och liknande, åter avyttra egna aktier behåller bolaget en god beredskap för framtida expansion.

Avsikten är att 1.331.400 aktier skall återköpas i samband med stängning av det aktieswap-avtal som bolaget under hösten ingått med Handelsbanken. Se bolagets halvårsrapport.Stockholm 17 december 2001 För ytterligare information kontakta Roger Bergqvist, VD Addtech AB, 08 - 470 49 04 eller Kennet Göransson, CFO Addtech AB, 08 - 470 49 10