Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Addtech

Addtech

Addtech Ab: Stängning Av Aktieswap-Avtal Och Återköp Av Egna Aktier

12:00 / 18 December 2001 Addtech Press release

ADDTECH AB: STÄNGNING AV AKTIESWAP-AVTAL OCH ÅTERKÖP AV EGNA AKTIER

Tue, 18 Dec 2001 12:00:00 +0100

Addtech har idag stängt det aktieswap-avtal som under hösten ingicks med Handelsbanken med hänsyn till planerat incitamentsprogram. Se vidare bolagets halvårsrapport. Stängningen ger inte någon resultateffekt.

Addtech har idag återköpt 1.331.400 egna B-aktier, vilket också utgör bolagets totala innehav av egna aktier. Aktierna utgör 4,8 procent av de utgivna aktierna med 3,5 procent av röstetalet. Aktierna har köpts till kursen 40,50 SEK. I och med återköpet har Addtech säkerställt bolagets åtagande i det av bolagsstämman den 17 december 2001 beslutade optionsprogrammet för ledande befattningshavare.Stockholm 18 december 2001 För ytterligare information kontakta Roger Bergqvist, VD Addtech AB, 08 - 470 49 04 eller Kennet Göransson, CFO Addtech AB, 08 - 470 49 10