Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Addtech

Addtech

Addtech Ab: Addtech-Koncernen Delårsrapport 1 April Till 31 December 2001 (9 Månader)

12:00 / 5 February 2002 Addtech Press release

ADDTECH AB: ADDTECH-KONCERNEN DELÅRSRAPPORT 1 APRIL TILL 31 DECEMBER 2001 (9 MÅNADER)

Tue, 5 Feb 2002 12:00:00 +0100

DELÅRSRAPPORT 1 APRIL - 31 DECEMBER 2001 (9 MÅNADER)

* Nettoomsättningen uppgick till 1 793 MSEK (1 784).* Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster uppgick till 73 MSEK (149). * Rörelseresultatet belastas löpande av kostnader för strukturåtgärder. * Kassaflödet från rörelsen uppgick till 74 MSEK. * Fortsatt svag marknadsutveckling för verksamheter med inriktning mot telekom- och elektroniksektorn samt investeringsvaror.* Tidigare initierat åtgärdsprogram genomförs enligt plan och i vissa enheter har ytterligare åtgärder vidtagits. Sammantaget bedöms kostnadsbesparingarna på helårsbasis ha ökat till cirka 40 MSEK.* Ökad soliditet trots återköp av egna aktier motsvarande knappt 5 procent av kapitalet.Stockholm den 5 februari 2002Roger BergqvistVerkställande Direktör

Rapporten har ej varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisorer. Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 1 april 2001 - 31 mars 2002 kommer att presenteras den 14 maj 2002.Addtech AB (publ)

Box 508

Parkvägen 2 A

169 29 SOLNA

Telefon 08-470 49 00

Fax 08-470 49 01

info@addtech.com

www.addtech.comOrg nr 556302-9726För hela rapporten se bifogad fil

Delårsrapport 1.4 - 31.12.01

Show as PDF