Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Addtech

Addtech

Addtech Ab: Addtech-Koncernen Förvärvar Bergström Instrument

12:00 / 10 April 2002 Addtech Press release

ADDTECH AB: ADDTECH-KONCERNEN FÖRVÄRVAR BERGSTRÖM INSTRUMENT

Wed, 10 Apr 2002 12:00:00 +0200

Tekno Optik AB, ingående i affärsområdet Addtech Component Systems, har tecknat avtal om förvärv av rörelsen i Bergström Instrument AB. Tekno Optik har sedan tidigare en stark ställning inom optiska lösningar för industriella kunder. Genom förvärvet stärks denna ställning ytterligare.

Bergström Instrument är främst verksamt mot kunder inom verkstadsindustri, telekom och biotoknik. Nettoomsättningen uppgår till ca 30 MSEK. Solna den 10 april 2002Addtech AB (publ)För ytterligare information kontaktaErwin Theimer, VD Bevinggruppen AB, +46 8 680 11 00Richard Joelsson, VD Tekno Optik AB, +46 8 680 11 30