Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Addtech

Addtech

Addtech Ab: Bokslutskommuniké 1 April 2001 Till 31 Mars 2002

12:00 / 14 May 2002 Addtech Press release

ADDTECH AB: BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 APRIL 2001 TILL 31 MARS 2002

Tue, 14 May 2002 12:00:00 +0200

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 APRIL 2001 TILL 31 MARS 2002* Nettoomsättningen uppgick till 2 360 MSEK (2 502).* Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster uppgick till 85 MSEK (201). * Rörelseresultatet belastades löpande under året av kostnader för strukturåtgärder, som medför kostnadsbesparingar på helårsbasis om cirka 40 MSEK. * Marknadsläget för verksamheter med inriktning mot telekom- och elektroniksektorn samt investeringsvaror var under året svagt.* Kassaflödet från den löpande verksamheten exklusive betald skatt hänförlig till föregående verksamhetsår uppgick till 91 MSEK (173). * Soliditeten ökade till 41 procent trots återköp av egna aktier motsvarande knappt 5 procent av kapitalet.* Kontantutdelning föreslås till 1,20 SEK. Solna den 14 maj 2002Roger BergqvistVerkställande Direktör

Rapporten har ej varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisorer.Delårsrapport för perioden 1 april - 30 juni 2002 kommer att presenteras den 20 augusti 2002.Koncernens årsredovisning distribueras till aktieägarna i slutet av juni 2002.Bolagsstämma hålls i Stockholm den 20 augusti 2002. Addtech AB (publ)

Box 508

Parkvägen 2 A

169 29 SOLNA

Telefon 08-470 49 00

Fax 08-470 49 01

info@addtech.com

www.addtech.comOrg nr 556302-9726För hela bokslutskommunikén se bifogad fil

Bokslutskommuniké 1.4.01 - 31.3.02

Show as PDF