Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Addtech

Addtech

Addtech Ab: Addtech Säljer Fastighet I Stockholm

12:00 / 14 June 2002 Addtech Press release

ADDTECH AB: ADDTECH SÄLJER FASTIGHET I STOCKHOLM

Fri, 14 Jun 2002 12:00:00 +0200

Addtech-koncernen har sålt en fastighet i västra Stockholm med en realisationsvinst om 12 MSEK, vilken kommer att redovisas som jämförelsestörande intäkt i delårsrapporten för perioden april - juni 2002. Försäljningsvärdet uppgår till 20 MSEK.

Koncernen bedriver verksamhet i delar av fastigheten och kommer även fortsättningsvis att vara hyresgäst i fastigheten. Syftet med försäljningen är att renodla verksamheten och att minska kapitalbindningen. Solna 14 juni 2002För ytterligare information kontakta Johnny Öhman, vVD Addtech AB, 08 - 470 49 03 eller Kennet Göransson, CFO Addtech AB, 08 - 470 49 10