Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Addtech

Addtech

Addtech Ab: Bolagsstämma I Addtech Ab 20 Augusti 2002

12:00 / 20 August 2002 Addtech Press release

ADDTECH AB: BOLAGSSTÄMMA I ADDTECH AB 20 AUGUSTI 2002

Tue, 20 Aug 2002 12:00:00 +0200

UTDELNINGUtdelningen fastställdes till 1,20 SEK per aktie.STYRELSEFöljande styrelseledamöter omvaldes:Anders BörjessonTom HedeliusUrban JanssonLars Spongberg Roger Bergqvist

Vid efterföljande konstituerande sammanträde omvaldes Anders Börjesson till ordförande. Till vice ordförande omvaldes Tom Hedelius.Återköp av egna aktierDen ordinare bolagsstämman i Addtech AB har idag beslutat att i enlighet med styrelsens förslag ge styrelsen bemyndigande att under perioden fram till nästa ordinarie bolagsstämma, vid ett eller flera tillfällen, förvärva och avyttra aktier i bolaget.Förvärv skall ske på Stockholmsbörsen till vid förvärvstillfället gällande börskurs. Förvärv av egna aktier begränsas av att bolagets totala innehav av egna aktier ej vid något tillfälle får överstiga 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Avyttring av bolagets egna aktier skall kunna ske med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, dock ej över Stockholmbörsen. Avyttring får ske för att finansiera förvärv av företag eller verksamhet.Nästa rapportDelårsrapport avseende perioden 1 april - 30 september 2002 kommer att offentliggöras den 18 november 2002.Stockholm den 20 augusti 2002Addtech AB (publ)Styrelsen