Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Addtech

Addtech

Addtech Ab: Konstituerande Styrelssammanträde I Addtech Ab

12:00 / 20 August 2002 Addtech Press release

ADDTECH AB: KONSTITUERANDE STYRELSSAMMANTRÄDE I ADDTECH AB

Tue, 20 Aug 2002 12:00:00 +0200

Ordförande, Vice ordförande och VD Anders Börjesson omvaldes till ordförande. Till vice ordförande omvaldes Tom Hedelius. Roger Bergqvist utsågs fortsatt till verkställande direktör.

NomineringskommittéNomineringskommittén för val av styrelseledamöter består av Anders Börjesson och Tom Hedelius, som i samråd med representant för större aktieägare tar fram förslag till bolagsstämman.Stockholm den 20 augusti 2002Addtech AB (publ)Styrelsen