Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Addtech

Addtech

Addtech AB: Delårsrapport 1 april - 30 september 2003 (6 månader)

11:59 / 4 November 2003 Addtech Press release

Addtech AB: Delårsrapport 1 april - 30 september 2003 (6 månader)

Tue, 4 Nov 2003 11:59:31 +0100

Fortsatt resultatförbättring trots svag marknad

  • Nettoomsättningen uppgick till 1 063 MSEK (1 097).
  • Resultat efter finansiella poster exklusive jämförelsestörande poster förbättrades till 47 MSEK (43).
  • Resultat efter skatt ökade till 32 MSEK (30).
  • Vinst per aktie ökade till 1,27 SEK (1,13).
  • Genomförda effektivitetshöjande åtgärder har lett till fortsatt resultatförbättring.
  • Hela rapporten finns att ladda ner från medföljande länk

    Delårsrapport 1 april -30 september 2003

    Show as PDF