Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Addtech

Addtech

Addtech förvärvar Stig Wahlström AB

08:40 / 28 November 2003 Addtech Press release

Addtech förvärvar Stig Wahlström AB

Fri, 28 Nov 2003 08:40:41 +0100

Affärsområdet Addtech Components har tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i Investment AB Latours dotterbolag Stig Wahlström AB. Stig Wahlström är ett teknikhandelsföretag med en omsättning om cirka 100 MSEK.

Stig Wahlström marknadsför komponenter och lösningar inom områdena elektromekanik och automation. Viktiga kundsegment är fordons- och verkstadsindustri samt värme och ventilation.

"Genom förvärvet av Stig Wahlström stärker vi vårt erbjudande till kundsegmentet specialfordon", säger Addtech Components VD Anders Dafnäs. "Bolaget kompletterar dessutom vår produktportfölj på ett utmärkt sätt."

"Efter en tid med relativt få bolagsförvärv är det mycket glädjande att vi nu kan genomföra förvärvet av Stig Wahlström. Förvärv har alltid varit en viktig del i vår tillväxtstrategi och det kommer det även fortsättningsvis att vara", framhåller Addtechs VD Roger Bergqvist. 

Förvärvet förväntas ge ett positivt bidrag till vinst per aktie redan från förvärvstillfället.

Stockholm den 28 november 2003

Addtech AB (publ)

Addtech förvärvar Stig Wahlström AB

Show as PDF