Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Addtech

Addtech

Bokslutskommuniké 1 april 2002 - 31 mars 2003

13:38 / 12 May 2003 Addtech Press release

Bokslutskommuniké 1 april 2002 - 31 mars 2003

Mon, 12 May 2003 13:38:16 +0200

 • Nettoomsättningen uppgick till 2 275 MSEK (2 360).
 • Resultatet efter finansiella poster ökade med 15 procent till 93 MSEK (81).
 • Vinst per aktie ökade med 27 procent till 2,43 SEK (1,92).
 • Under det fjärde kvartalet (januari - mars) förbättrades resultatet efter finansiella poster till 27 MSEK (14) och nettoomsättningen uppgick till 601 MSEK (567).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten förbättrades till 169 MSEK (41) och den finansiella nettoskulden minskade under året med 70 MSEK till 4 MSEK.
 • Kontantutdelning föreslås höjd med 25 procent till 1,50 SEK (1,20).
 • Hela rapporten finns att ladda ner från medföljande länk.

  Bokslutskommuniké 2002/2003

  Show as PDF