Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Addtech

Addtech

Addtech säljer EnvoControl

13:55 / 26 June 2003 Addtech Press release

Addtech säljer EnvoControl

Thu, 26 Jun 2003 13:55:57 +0200

Addtech-koncernen har tecknat avtal om försäljning av det i koncernen ingående dotterbolaget EnvoControl AB. Köpare är bolagets ledning.

EnvoControl bedriver försäljning, installation och service av maskiner och anläggningar för industriell reningsteknik. Verksamheten omsätter cirka 30 MSEK och har sex anställda. EnvoControl ingår i Addtechs affärsområde Production Systems. Motivet till försäljningen är att öka fokus på Addtechs kärnverksamheter.

Försäljningen av EnvoControl AB beräknas ge ett mindre överskott, vilket kommer att redovisas i delårsrapporten för perioden juli - september 2003. Försäljningen är villkorad av bolagsstämmans i Addtech AB beslut.

Stockholm den 26 juni 2003

Addtech AB (publ)

Addtech säljer EnvoControl

Show as PDF