Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Addtech

Addtech

Addtech AB, Delårsrapport 1 april - 30 juni 2003 (3 månader)

11:44 / 19 August 2003 Addtech Press release

Addtech AB, Delårsrapport 1 april - 30 juni 2003 (3 månader)

Tue, 19 Aug 2003 11:44:16 +0200

  • Nettoomsättningen uppgick till 563 MSEK (565).
  • Resultatet efter finansnetto exklusive jämförelsestörande poster uppgick till 25 MSEK (23).
  • Resultatet efter skatt oförändrat 17 MSEK (17).
  • Vinst per aktie uppgick till 0,64 SEK (0,62).
  • Fortsatt starkt kassaflöde från rörelsen om 28 MSEK (6).Hela rapporten finns att ladda ner från medföljande länk.
  • Delårsrapport 1 april – 30 juni 2003

    Show as PDF