Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Addtech

Addtech

Bolagsstämma i Addtech AB 19 augusti 2003

19:00 / 19 August 2003 Addtech Press release

Bolagsstämma i Addtech AB 19 augusti 2003

Tue, 19 Aug 2003 19:00:00 +0200

Vid dagens bolagsstämma i Addtech AB beslutades bland annat följande:

UtdelningUtdelningen fastställdes till 1,50 SEK per aktie.

StyrelseFöljande styrelseledamöter omvaldes:Anders BörjessonTom HedeliusUrban JanssonLars Spongberg Roger Bergqvist

Vid efterföljande konstituerande sammanträde omvaldes Anders Börjesson till ordförande. Till vice ordförande omvaldes Tom Hedelius.

Nedsättning av aktiekapitalet genom indragningI enlighet med styrelsens förslag beslutades om nedsättning av aktiekapitalet genom indragning av 1.350.000 återköpta B-aktier motsvarande 2.700.000 kronor. Efter nedsättningen kommer Addtechs innehav av egna aktier att uppgå till 731.400, varav 700.000 säkerställer bolagets åtagande gentemot innehavare av personaloptioner.

Nyemission av C-aktier För att minska tidsåtgången för nedsättning av aktiekapitalet genom indragning, beslutades om nymeission av 1.350.000 C-aktier till Handelsbanken. Aktierna inlöses omedelbart efter att nyemissionen registrerats.

Återköp av egna aktierBolagsstämman beslutade att i enlighet med styrelsens förslag ge styrelsen bemyndigande att under perioden fram till nästa ordinarie bolagsstämma, vid ett eller flera tillfällen, förvärva och avyttra aktier i bolaget.

Förvärv skall ske på Stockholmsbörsen till vid förvärvstillfället gällande börskurs. Förvärv av egna aktier begränsas av att bolagets totala innehav av egna aktier ej vid något tillfälle får överstiga 10 procent av samtliga aktier i bolaget.

Avyttring av bolagets egna aktier skall kunna ske med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, dock ej över Stockholmbörsen. Avyttring får ske för att finansiera förvärv av företag eller verksamhet.

Nästa rapportDelårsrapport avseende perioden 1 april - 30 september 2003 kommer att offentliggöras den 4 november 2003.

Bolagsstämma i Addtech AB 19 augusti 200

Show as PDF