Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Addtech

Addtech

Addtech AB - Indragning av återköpta aktier

14:16 / 17 September 2003 Addtech Press release

Addtech AB - Indragning av återköpta aktier

Wed, 17 Sep 2003 14:16:56 +0200

Vid ordinarie bolagsstämma i Addtech AB den 19 augusti 2003 beslutades om indragning av 1.350.000 återköpta B-aktier. Indragningen är nu registrerad hos PRV, varefter det totala antalet aktier i Addtech uppgår till 26.514.232 fördelat på 1.106.502 A-aktier och 25.407.730 B-aktier. Addtechs innehav av återköpta aktier uppgår efter indragningen till 731.400 B-aktier, vilket motsvarar 2,8 procent av antalet aktier och 2,0 procent av röstetalet i Addtech.

Stockholm den 17 september 2003

Addtech AB (publ)

Indragning av återköpta aktier

Show as PDF