Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Addtech

Addtech

Addtech AB - Delårsrapport 1 april - 30 september, 2004 (6 månader)

11:34 / 11 November 2004 Addtech Press release

Addtech AB - Delårsrapport 1 april - 30 september, 2004 (6 månader)

Thu, 11 Nov 2004 11:34:53 +0100

 • Nettoomsättningen ökade med 10 procent till 1 165 MSEK (1 063).
 • Resultatet efter finansiella poster ökade med 64 procent till 80 MSEK (48).
 • Resultatet efter skatt ökade med 75 procent till 56 MSEK (32).
 • Vinst per aktie ökade med 80 procent till 2,28 SEK (1,27).
 • Avkastningen på eget kapital uppgick till 27 procent (15).
 • Starkt kassaflöde från den löpande verksamheten - uppgick till 89 MSEK (28).
 • Förvärven av Carbexgruppen och BTC Industribatterier ökar årsomsättningen med 70 MSEK.
 • Stockholm den 11 november 2004

  Roger Bergqvist

  Verkställande Direktör

  Delårsrapport 1 april - 30 september

  Show as PDF