Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Addtech

Addtech

Addtech AB, Delårsrapport 1 april - 31 december 2003 (9 månader)

12:11 / 5 February 2004 Addtech Press release

Addtech AB, Delårsrapport 1 april - 31 december 2003 (9 månader)

Thu, 5 Feb 2004 12:11:14 +0100

  • Nettoomsättningen uppgick till 1 607 MSEK (1 674).
  • Resultat efter finansiella poster uppgick till 57 MSEK (66).
  • Exklusive jämförelsestörande poster uppgick resultat efter finansiella poster till 64 MSEK (63).
  • Resultat efter skatt uppgick till 37 MSEK (45).
  • Vinst per aktie uppgick till 1,45 SEK (1,69).
  • Förvärvet av Stig Wahlström AB ökar koncernens omsättning med 100 MSEK och stärker koncernens erbjudande till kundsegmentet specialfordon.
  • Delårsrapport 1 april - 31 december 2003

    Show as PDF