Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Addtech

Addtech

Addtech AB - Bokslutskommuniké 1 april 2003 - 31 mars 2004

12:22 / 12 May 2004 Addtech Press release

Addtech AB - Bokslutskommuniké 1 april 2003 - 31 mars 2004

Wed, 12 May 2004 12:22:11 +0200

 • Nettoomsättningen uppgick till 2 210 MSEK (2 275).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 93 MSEK (93).
 • Under fjärde kvartalet (januari - mars) ökade resultatet efter finansiella poster exklusive jämförelsestörande poster med 42 procent till 36 MSEK (26), och för helåret med 13 procent till 100 MSEK (89).
 • Resultatet efter skatt uppgick till 64 MSEK (64).
 • Vinst per aktie ökade till 2,49 SEK (2,43).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var fortsatt starkt och uppgick till 159 MSEK (169).
 • Mot slutet av fjärde kvartalet förbättrades marknadsläget.
 • Kontantutdelning föreslås höjd med 33 procent till 2,00 SEK (1,50).
 • Bokslutskommuniké 2003/2004

  Show as PDF