Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Addtech

Addtech

Addtech förvärvar Carbex-gruppen

08:40 / 9 June 2004 Addtech Press release

Addtech förvärvar Carbex-gruppen

Wed, 9 Jun 2004 08:40:53 +0200

Addtech-koncernen har tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i bolagsgruppen Carbex. Årsomsättningen uppgår till cirka 50 MSEK med god lönsamhet och förvärvet förväntas ha en positiv påverkan på Addtechs resultat per aktie redan under innevarande räkenskapsår.

Carbex-gruppen bedriver tillverkning och försäljning av elborstar och elektromekaniska komponenter för el- och signalöverföring. Viktiga marknadssegment där produkterna används är inom energi- och medicinteknisk industri.

Försäljning och produktion till den svenska och internationella marknaden sker från gruppens lokalisering i Vadstena.

-       Effektiv tillverkning i kombination med handel av kundanpassade produkter, en europeisk säljbas och kompetens inom såväl OEM- som eftermarknadsförsäljning är styrkor hos både Addtech och Carbex. När Carbex blir en del av Addtech-koncernen ser vi goda möjligheter att gemensamt förstärka tillväxten för Carbex, säger Addtechs VD Roger Bergqvist.

Förvärvet, som bedöms ha en positiv påverkan på Addtechs resultat per aktie från och med tillträdet, kommer att ske delvis genom överlåtelse av 100 000 B-aktier i Addtech AB. Tillträde beräknas ske den 1 september 2004.  

Stockholm den 9 juni 2004

Addtech AB (publ)

Addtech förvärvar Carbex-gruppen

Show as PDF