Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Addtech

Addtech

Addtech - Delårsrapport 1 april - 30 juni, 2004

11:32 / 19 August 2004 Addtech Press release

Addtech - Delårsrapport 1 april - 30 juni, 2004

Thu, 19 Aug 2004 11:32:44 +0200

 • Nettoomsättningen ökade med 9 procent till 616 MSEK (563).
 • Resultatet efter finansiella poster ökade med 68 procent till 42 MSEK (25).
 • Resultatet efter skatt ökade till 29 MSEK (17).
 • Vinst per aktie ökade med 83 procent till 1,17 SEK (0,64).
 • Fortsatt förbättring av marknadsläget.
 • Ny utdelningspolicy.
 • Hela rapporten finns att ladda ner från medföljande länk.

  Delårsrapport 1 april - 30 juni, 2004

  Show as PDF