Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Addtech

Addtech

Addtech förvärvar BTC Industribatterier AB

10:43 / 31 August 2004 Addtech Press release

Addtech förvärvar BTC Industribatterier AB

Tue, 31 Aug 2004 10:43:07 +0200

Affärsområdet Addtech Equipment har tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i BTC Industribatterier AB. Årsomsättningen i bolaget uppgår till cirka 20 MSEK med god lönsamhet.

BTC Industribatterier marknadsför stationära batterier för reservkraft till basstationer inom telekom-sektorn, UPS- och energimarknaden i Sverige.

-     Genom förvärvet av BTC blir vår produktportfölj med batterier för industriella applikationer komplett och vi räknar med att kunna expandera BTCs aktiviteter till de övriga nordiska marknaderna, säger Addtech Equipments affärsområdeschef Åke Darfeldt.    

Förvärvet bedöms ha en positiv påverkan på Addtechs resultat per aktie från och med tillträdet, vilket beräknas ske den 1 oktober 2004. 

Stockholm den 31 augusti 2004

Addtech AB (publ)

Addtech förvärvar BTC Industribatterier

Show as PDF