Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Addtech

Addtech

Addtech AB, Indragning av återköpta aktier

11:56 / 10 September 2004 Addtech Press release

Addtech AB, Indragning av återköpta aktier

Fri, 10 Sep 2004 11:56:05 +0200

Vid ordinarie bolagsstämma i Addtech AB den 19 augusti 2004 beslutades om indragning av 1.181.400 återköpta B-aktier. Indragningen är nu registrerad hos Bolagsverket, varefter det totala antalet aktier i Addtech uppgår till 25.332.832 fördelat på 1.106.502 A-aktier och 24.226.330 B-aktier. Addtechs innehav av återköpta aktier uppgår efter indragningen till 900.000 B-aktier, vilket motsvarar 3,6 procent av antalet aktier och 2,6 procent av röstetalet i Addtech.

Stockholm den 10 september 2004

Addtech AB (publ)

Indragning av återköpta aktier

Show as PDF