Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Addtech

Addtech

Addtech AB - Delårsrapport 1 april - 30 september 2005 (6 månader)

11:51 / 11 November 2005 Addtech Press release

Addtech AB - Delårsrapport 1 april - 30 september 2005 (6 månader)

Fri, 11 Nov 2005 11:51:07 +0100

  • Nettoomsättningen ökade med 35 procent till 1 569 MSEK (1 165).
  • Resultatet efter finansiella poster ökade med 41 procent till 117 MSEK (83).
  • Resultatet efter skatt ökade med 43 procent till 86 MSEK (60).
  • Vinst per aktie ökade med 44 procent till 3,46 SEK (2,40).
  • Avkastningen på eget kapital uppgick till 32 procent och soliditeten var 35 procent.
  • Under perioden återköptes 500 000 egna aktier.

Addtech tillämpar från och med 1 april 2005 International Financial Reporting Standards (IFRS). Jämförelsesiffror för räkenskapsåret 2004/2005 har omräknats till IFRS.

Stockholm den 11 november 2005

Roger Bergqvist

Verkställande Direktör

__________________________

Rapporten har ej varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisorer.

Delårsrapport för perioden 1 april - 31 december, 2005 kommer att presenteras den 8 februari, 2006.

För ytterligare information kontakta:

Roger Bergqvist, VD, +46 8 470 49 04

Kennet Göransson, Ekonomidirektör, +46 8 470 49 10

Telefonkonferens för press och analytiker

Tid:      Måndag 14 november kl 10.00

VD Roger Bergqvist och CFO Kennet Göransson presenterar delårsrapporten.

Vänligen anmäl ditt deltagande per telefon till Eva Skoglund, Addtech telefon 08-470 49 00 eller genom e-post till eva.skoglund@addtech.com.

Rapporten inklusive tabeller kan även laddas ner från medföljande länk:

Delårsrapport 1 april - 30 sept 2005

Show as PDF